Sidalmentel

Sidalmentel adalah kepanjangan dari Sistem Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sistem ini adalah sebuah software yang kami kembangkan dengan tujuan untuk mengelola sebaran menara telekomunikasi pada suatu daerah. Dengan pengelolaan sebaran menara yang baik, akan menjadikan pengelolaan tata ruang dan perizinan pembangunan